Obecní úřad Konětopy, 277 14 Konětopy
tel. 326 971 017, fax 326 972 185,
e-mail: oukonetopy@mybox.cz