Obecní úřad  

 
 


 
 
Cesta na úřad
Návody pro řešení nejrůznějších životních situací
(Popisy postupů, které musí povinný subjekt dodržovat při vyřizování všech žádostí, návrhů i jiných dožádání občanů, a to včetně příslušných lhůt, které je třeba dodržovat)
 
Služby, které poskytuje Obecní úřad Dřísy
  • Matrika
  • Ověřené výpisy ze systému CzechPOINT
 
Formuláře dostupné na místně příslušném úřadě v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi:  
  • žádost o vydání občanského průkazu
  • žádost o vydání řidičského  průkazu
  • žádost o vydání pasu
Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
(obec s rozšířenou působností pro obec Konětopy)
Město Benátky nad Jizerou
(obec s rozšířenou působností pro obec Konětopy)
Krajský úřad Středočeského kraje
FORM.CZ  Formuláře na internetu