Obecní úřad  

 
 


 
 
Důležité informace
  Sdělení pro občany a vlastníky nemovitostí v obci Konětopy

Poplatky za likvidaci komunálního odpadu pro rok 2012
500 Kč pro fyzickou osobu, která má v obci trvalý pobyt
500 Kč pro fyzickou osobu, která má ve vlastnictví rekreační stavbu
- poplatek je splatný do 31.1.2012
Poplatek ze psa pro rok 2012
100 Kč za 1 psa
150 Kč za druhého a každého dalšího psa
- poplatek je splatný do 31.1.2012

Dále připomínáme platbu za nájem a užívání kanalizace
na období 09/2011 - 08/2012 nejpozději do 31.1.2012
  Evidence pálení prostřednictvím internetu
www.hzssck.cz
Spalování hořlavých látek na volném prostranství včetně navrhovaných opatření jsou povinny předem oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje
  Plán členských schůzí MS Čečelice – Konětopy na rok 2012
  Místní poplatky pro rok 2012
  Oznámení - výměna čísel popisných v obci Konětopy
  Nové žádosti o dávky v hmotné nouzi od 1.1.2012 přijímá pouze Úřad práce
  Informace o zavedení elektronických občanských průkazů
Dne 1. 1. 2012 vstupuje v platnost novela zákona č. 328/1999 o občanských průkazech. V této souvislosti Vás upozorňujeme na některé změny ve vydávání občanských průkazů a cestovních dokladů.
Od 1.1.2012 se přestanou vydávat stávající občanské průkazy a začnou se vydávat nové občanské průkazy se strojově čitelnými údaji a kontaktním elektronickým čipem.
  Informace Policie České republiky - PREVENCE VLOUPÁNÍ
  PREVENCE VLOUPÁNÍ
 
  MATEŘSKÉ CENTRUM v ZŠ Dřísy
pro děti od 2-4 let, 1x týdně v ZŠ Dřísy
  Oznámení pro občany Konětop:
společná poradna pro spotřebitele s naším Sdružením obrany spotřebitelů ČR (SOS), byla dnes zřízena. Poradna se nachází na adrese:
http://www.spotrebitele.info
  VÝUKA JAZYKŮ V KONĚTOPECH
  • anglický jazyk

  • německý jazyk

  Květinářství Sakura ve Všetatech
  NABÍDKA UZAVŘENÍ POJISTNÝCH SMLUV
SPOLEČNOSTI KOOPERATIVA, a.s.
MARCELA BODLÁKOVÁ, KONĚTOPY 11