Obecní úřad  

 
 


 
 
Územní plán obce Konětopy
 
17.7.2020
Strategický rozvojový dokument Konětopy 2019 - 2026
 
7.3.2019
Úplné znění Územního plánu Konětopy

Přílohy:
2ÚP_Konětopy_UZ.ZIP -soubor 7 MB
3ÚP Konětopy_ odůvodnění_ ZMĚNA č.1-k vydání dopl. MB.pdf
 
Návrh „ Změny č. 1 ÚP Konětopy

KONĚTOPY_NÁVRH.zip
ÚP Konětopy_ odůvodnění_ ZMĚNA Č.1.pdf
ÚP Konětopy_zm.1_srovnávací text.pdf
ÚP č.1 KONĚTOPY_VYHLÁŠKA.pdf

Oznámení  o vydání opatření obecné povahy Územní plán obce Konětopy
vyvěšeno na úřední desce 1.8.2013

Veřejná vyhláška - vydání oop Územní plán Konětopy.pdf
Veřejná vyhláška - vydání oop Územní plán Konětopy strana 1.pdf
Veřejná vyhláška - vydání oop Územní plán Konětopy strana 2.pdf
Územní plán Konětopy - B2 Koordinační výkres.pdf

Územní plán Konětopy - B3 Zábory.pdf
Územní plán Konětopy - A4 Veřejně prospěšné stavby Základní členění.pdf
Územní plán Konětopy - A3c Energetika.pdf
Územní plán Konětopy - A3b Vodovod.pdf
Územní plán Konětopy - A3a Doprava.pdf
Územní plán Konětopy - A2 Hlavní výkres.pdf
Územní plán Konětopy - A1 Základní členění.pdf
Územní plán Konětopy - posouzení KÚ.pdf
Územní plán Konětopy - textová část.pdf

Celý soubor ke stažení RAR
Celý soubor ke stažení ZIP

 


Zveřejnění záměru - Změna č. 2 Územně plánovací dokumentace Obce Konětopy
[ dokument ]
Změna č. 1 územního plánu obce Konětopy
dokument 
příloha náhled
příloha celý soubor

 

kliknutím zvětšíte (3.1 MB)